Kindcentrum Aquamarijn

De vier thema's

Over Kindcentrum

In ons kindcentrum aan de Turfmarkt in Zwolle bieden we gereformeerd onderwijs & christelijke kinderopvang onder één dak. Dagelijks ontmoeten ongeveer 250 kinderen van 3 maanden tot 13 jaar elkaar hier om samen te spelen, samen te ontdekken en samen te leren.

Praktisch

  • Aanvraag verlof

    Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen. Deze wordt direct verzonden naar onze administratie. Verlof wordt verleend door Pieter Lassche. Voor vragen kunt u zich richten tot hem.  Als het verlof verleend wordt, dient u zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van uw kind(eren). ... Read more »

    Meer over {{data.teaser_title}}

Meer Actueel

Meer over ons

  • Identiteit

    Wij zijn een gereformeerd kindcentrum en bieden onderwijs & opvang aan kinderen van wie de ouders op zoek zijn naar een verlengde van de christelijke opvoeding thuis.

    Meer over {{data.teaser_title}}