Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij Buitenschoolse Opvang aan. Voor schooltijd bieden we voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30. Hier kunnen ze rustig wakker worden, een spelletje spelen, een boekje lezen of tekenen voor de school begint.

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen als de school uitgaat. Per dag bieden we aan ongeveer 70 kinderen opvang. We werken met stamgroepen, de Uilengroep voor kinderen van groep 1 en 2, de Olifantengroep voor kinderen van groep 2 en 3, de Lions voor kinderen van groep 4 en de Firestones voor kinderen vanaf groep 5. Op de vrijdagmiddag hebben we één kleine, knusse groep en doen we veel verschillende activiteiten.

We starten de middag door rustig op de bank een stukje fruit te eten en wat te drinken. Als het weer het even toe laat, gaan we daarna eerst naar buiten om veel te bewegen, energie te krijgen en te ontspannen. Onder het motto; “slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel” proberen we zo veel mogelijk naar buiten te gaan. We merken dat de kinderen dit graag doen en dat ze genieten van het buiten zijn! We bieden sport- en spelactiviteiten aan en moedigen kinderen aan om hieraan mee te doen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat kinderen zelf mogen kiezen en net als thuis de ruimte voelen om te gaan doen wat ze graag willen gaan doen.

Binnen zijn er ook genoeg mogelijkheden om lekker te spelen, te kleuren, te lezen, te puzzelen, te knutselen, te verkleden en te fantaseren. Hierbij maken we soms ook gebruik van de gymzaal.

Daarnaast bieden wij geregeld activiteiten aan voor de kinderen, hierbij kunt u denken aan een spel, knutselen, bakken en koken etc. De activiteiten zijn altijd vrijblijvend voor de kinderen. BSO-tijd zien wij als vrije tijd voor hen waarin ze zelf mogen beslissen wat ze wel of niet willen doen binnen de mogelijkheden en afspraken die er zijn.

Rond half 5 ploffen we weer even neer op de bank voor een cracker en een bekertje drinken. Tot slot kunnen de kinderen nog even lekker spelen tot ze weer opgehaald worden.

Onze BSO-medewerkers hebben een gevarieerde achtergrond en brengen hun eigen talenten mee in het organiseren van sport en spel, dans, theater en creatieve activiteiten. Ze dragen met liefde de christelijke normen en waarden uit. We bidden met de kinderen, luisteren christelijke kindermuziek en vieren de christelijke feesten samen. In ons programma geven we aandacht aan de natuur als Gods schepping, aan de omgeving waarin we hier leven en natuurlijk aan elkaar.

We werken binnen ons kindcentrum veel samen tussen onderwijs en kinderdagopvang. Op basis van onze gedeelde visie spreken we dezelfde taal naar kinderen, bieden we dezelfde structuur en is een warme overdracht tussen school & opvang een vanzelfsprekende zaak. Dat betekent korte lijnen in de communicatie en samen werken aan dezelfde doelen die voor uw kind belangrijk zijn. De gesprekken met u als ouders rondom uw kinderen voeren we als onderwijs & opvang dan ook vaak samen.

Belangrijke documenten als het pedagogisch beleidsplan zijn te vinden op https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/

Jaarlijks komt de GGD langs voor een inspectieonderzoek. De resultaten hiervan zijn te vinden op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl