In al onze plannen richten we ons op een integratie van onderwijs & opvang. We willen een doorgaande ontwikkeling creëren voor kinderen, waar ze ook zijn, ergens in ons gebouw of daarbuiten. Eén kring van professionals in opvoeding & onderwijs rondom het kind.

Binnen de muren van ons IKC willen we op alle plaatsen werken met dezelfde pedagogische visie, op dezelfde manier tegemoet komen aan hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. We vinden het op alle plekken belangrijk om korte lijnen te hebben, met elkaar als pedagogisch medewerkers en leerkrachten rondom het kind, en met onze ouders.

Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat onze pedagogisch medewerkers aanschuiven bij de gesprekken die ouders en hun kinderen voeren met de leerkrachten, als je kind ook naar de BSO gaat. Eén kind, één plan, één keer overleggen.

Nog een voorbeeld: geen dubbele communicatie of administratie, want we hebben 1 aanmeldprocedure ontwikkeld waarbij je je kind zowel voor opvang als voor onderwijs kunt aanmelden.

We willen één taal spreken als het gaat om samen werken aan een positief leer- en leefklimaat. Alle medewerkers van ons centrum zijn getraind om de taal en de methodiek van de Kanjertraining te gebruiken in gesprekken met de kinderen. We delen samen de zorg voor de pleinwacht tijdens de tussenschoolse opvang. Voor de kinderen zijn de regels en routines herkenbaar en ze zien overal bekende gezichten. Dat zorgt voor heel veel rust en duidelijkheid.

We maken gebruik van 1 digitaal dossier voor kinderen van 0-13 jaar. We gebruiken dezelfde leer- en ontwikkellijnen in onze observaties in de kinderopvang als in de onderbouw van de school. Er ontstaat daardoor een doorgaande leerlijn voor kinderen die de overstap maken van de kinderopvang naar de basisschool. Kinderen en ouders merken dat het onderwijs aansluit bij waar de kinderen aan toe waren in hun ontwikkeling.

We vieren onze feestjes samen, zowel in de projectweken als in de weekvieringen trekken we samen op als opvang & onderwijs. Kinderen binnen 1 gezin ervaren dat ze aan dezelfde thema’s werken, of ze nu op het kinderdagverblijf komen of naar school gaan. Door die gezamenlijkheid en duidelijkheid scheppen we een heldere en herkenbare wereld binnen onze muren waar kinderen vrij uit durven leren en zich durven ontwikkelen.