Vakantie- en vrije dagen Datum
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Zomervakantie 15 juli 2022 vanaf 12:00 t/m 26 augustus 2022
   
Goede vrijdag: onderwijs open tot 12:00 uur, opvang open tot 17:00 uur  15 april 2022 
Pasen: opvang en onderwijs gesloten  18 april 2022 
Hemelvaart: opvang en onderwijs gesloten  26 mei 2022 
Vrijdag 14 mei: onderwijs gesloten, opvang open  27 mei 2022 
Pinksteren: opvang en onderwijs gesloten  6 juni 2022 
   
Studiedagen  Datum 
Studiedag gehele IKC: opvang en onderwijs gesloten  Vrijdag 17 september 2021 
Studiedag kleuters: kleuters vrij  Vrijdag 29 oktober 2021 
Studiedag onderwijs: onderwijs gesloten, opvang open  Maandag 10 januari 2022  
Studiedag onderwijs: onderwijs gesloten, opvang open  Woensdag 9 februari 2022 

Studiedag kleuters: kleuters vrij 

Studiedag onderwijs + teamuitje IKC: onderwijs gesloten, opvang gesloten vanaf 16:00 uur 

Vrijdag 4 maart 2022 

Woensdag 29 juni 2022 

Regeling rondom opvang

    • Studiedag: Er zijn geen gevolgen voor kinderen van het KDV. Voor de BSO geldt dat je extra opvang kan aanvragen voor de uren tussen 08.30 en 14.45 uur, wanneer je kind normaal ook op deze dag naar de BSO zou gaan. Als je kind normaal niet op deze dag zou gaan, kun je ook op studiedagen voor de BSO extra uren afnemen, van 8.30 tot 18.30 uur, op de dagen dat de opvang open is. 
    • Vakanties: Tijdens ‘vakanties’ verwachten wij alleen de kinderen met een 52-weken contract. Uiteraard zijn andere kinderen ook welkom! Deze dag moet dan tijdig aangevraagd worden als extra uren.