Als uw kind logopedie nodig heeft, kan dat op de Aquamarijn plaatsvinden, onder schooltijd.

De kinderen die logopedie nodig hebben, kunnen zo in een vertrouwde omgeving worden behandeld en er kan gemakkelijk afgestemd worden met de leerkracht, waardoor de logopedische begeleiding effectiever gemaakt kan worden en de zorg dichter bij het kind en de school wordt gebracht.

De behandelingen op de Aquamarijn zullen worden uitgevoerd door Sineke van Heerde en Rita ten Hoeve. Zowel Sineke als Rita hebben veel ervaring in het behandelen van kinderen met diverse problemen op het gebied van spraak, taal, stem en afwijkende mondgewoonten (zoals mondademen, duimzuigen, verkeerd slikken en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld afwijkingen aan het gebit, waarvoor (later) een beugel nodig is).

Ouderbetrokkenheid
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. Als uw kind niet naar de logopedie kan komen bijvoorbeeld in verband met bijvoorbeeld ziekte, studiedag, etc. bent u als ouder(s) verantwoordelijk voor het afzeggen van de behandeling bij de logopedist.

Aanmelden voor logopedie
Als u uw kind wilt aanmelden voor logopedie bij Logopediepraktijk Assendorp/Wipstrik, dan kunt u hem/haar bij ons aanmelden via de website www.logopedieassendorp.nl, via email: info@logopedieassendorp.nl of telefonisch: tel. 038-4539378 of 06-51075218.

Ook broertjes en zusjes die (nog) niet op de basisschool zitten, zijn van harte welkom.

Screening 5-jarigen
Rond de herfstvakantie worden de 5-jarigen op school gescreend. Ouders krijgen een vragenlijst waarop ze kunnen aangeven of er vragen zijn over de spraak-/taalontwikkeling van hun kind. Ook leerkrachten vullen eenzelfde lijst in. Als er vragen naar voren komen kunnen deze kinderen worden gescreend.

Kosten
De kosten van de logopedische behandeling worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, na verwijzing door een (huis)arts.