Als uw kind logopedie nodig heeft, kan dat op de Aquamarijn plaatsvinden, onder schooltijd.

De kinderen die logopedie nodig hebben, kunnen zo in een vertrouwde omgeving worden behandeld en er kan gemakkelijk afgestemd worden met de leerkracht, waardoor de logopedische begeleiding effectiever gemaakt kan worden en de zorg dichter bij het kind en de school wordt gebracht.

De behandelingen op de Aquamarijn zullen worden uitgevoerd door  Rita ten Hoeve. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen met diverse problemen op het gebied van spraak, taal, stem en afwijkende mondgewoonten (zoals mondademen, duimzuigen, verkeerd slikken en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld afwijkingen aan het gebit, waarvoor (later) een beugel nodig is).

Ouderbetrokkenheid
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. Als uw kind niet naar de logopedie kan komen bijvoorbeeld in verband met bijvoorbeeld ziekte, studiedag, etc. bent u als ouder(s) verantwoordelijk voor het afzeggen van de behandeling bij de logopedist.

Aanmelden voor logopedie
Heeft u twijfels over de spraak-/taalontwikkeling van uw kind, neem dan contact met ons op! Het aanmelden kan via de website www.logopedieassendorp.nl, op per email: logopedieassendorpwipstrik@gmail.com of telefonisch: tel. 038-4539378 of 06-51075218.

Ook broertjes en zusjes die (nog) niet op de basisschool zitten, zijn van harte welkom.

Kosten
De kosten van de logopedische behandeling worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, na verwijzing door een (huis)arts.