In al onze plannen willen we graag samen werken met onze ouders. We gaan graag de samenwerking aan om elkaar in opvoeding, onderwijs & opvang te versterken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat de volwassenen om hen heen elkaar vertrouwen en samen werken aan wat het beste is voor hen.

Voor ons is betrokkenheid van ouders bij de hoe het gaat met je kind op school of op de opvang de basis. Liever nog streven wij naar inzet van expertise van ouders en het samen delen van kennis over leren en ontwikkelen. In het kader daarvan organiseren wij ouder-mee-denkavonden over beleidskeuzes en thema-avonden voor ouders met inhoudelijke, pedagogische onderwerpen.

Ouders denken en praten mee in de IKC ouderraad waarin personeel, directie en ouders belangrijke keuzes die het hele kindcentrum aangaan, samen voorbereiden en evalueren.

Wij bieden graag ruimte voor talenten van ouders om samen een breed aanbod te realiseren waarin kinderen op hun beurt talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.