Aan de rand van het oude centrum van Zwolle, naast de oude watertoren, ligt ons lichte en toegankelijke gebouw waar wij elke dag ongeveer 300 kinderen verwelkomen die komen genieten van onderwijs en opvang. Op basis van een integrale visie op ontwikkelen en leren, werken we als één team samen aan onderwijs, kinderdagopvang, tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Gevoed door ons geloof in God en met de Bijbel in de hand, creëren wij met liefde en plezier een rijke & veilige omgeving waar alle kinderen zich gezien, geliefd en gekend weten. Omdat wij geloven dat God ons heeft gemaakt, met unieke gaven en talenten, om Hem te dienen en elkaar te helpen. In onze rol als pedagogisch medewerker, leerkracht, onderwijsondersteuner of leidinggevende willen wij kinderen steunen en stimuleren om hun talenten te ontdekken en te groeien in wie zij zijn, als kind van God in deze wereld.

We beschouwen ouders als onze partners in opvoeding en onderwijs en werken graag samen met alle ouders die voor hun kind een veilige en herkenbare omgeving voor onderwijs en opvang zoeken, in het verlengde van de christelijke opvoeding thuis.

We willen graag de rijkdom van Gods liefde delen met de wereld om ons heen. Samen met de kinderen nemen we initiatieven in ontmoetingen en overleg met onze buren. We nodigen de bewoners van het zorghuis Wilhelmina van Sonsbeeck graag uit voor onze vieringen en werken regelmatig samen met de studenten van Artez voor onze kunst&cultuur-projecten.

Deze website vertelt ons verhaal, over wie wij zijn en waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen. Je bent van harte welkom om ons verhaal te lezen!

Mocht je graag ervaren hoe wij dit in praktijk brengen, neem dan contact op – we geven je graag een rondleiding.