Kindcentrum Aquamarijn

De vier thema's

Praktische informatie

  • Aanvraag verlof

    Wanneer jullie verlof willen aanvragen voor jullie kind kunnen jullie hiervoor het onderstaande formulier invullen. Deze wordt direct verzonden naar onze administratie. Verlof wordt verleend door Pieter Lassche. Voor vragen kunt u zich richten tot hem.  Als het verlof verleend wordt, dienen jullie zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van jullie kind(eren). ... Read more »

    Meer over {{data.teaser_title}}
  • Downloads

    Klik op onderstaande link om het document te downloaden. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Reglement IKC-raad Aanvragen verlof Veiligheidsplan Schoolondersteuningsprofiel Aquamarijn Identiteitsdocument Florion Privacystatement-Florion Passend Onderwijs Florion  Schoolgids 2023-2024

    Meer over {{data.teaser_title}}