Kindcentrum Aquamarijn

De vier thema's

Praktische informatie

  • Aanvraag verlof

    Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen. Deze wordt direct verzonden naar onze administratie. Verlof wordt verleend door Pieter Lassche. Voor vragen kunt u zich richten tot hem.  Als het verlof verleend wordt, dient u zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van uw kind(eren). ... Read more »

    Meer over {{data.teaser_title}}
  • Downloads

    Klik op onderstaande link om het document te downloaden. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Reglement IKC-raad Aanvragen verlof Veiligheidsplan Schoolondersteuningsprofiel Aquamarijn GGD-onderzoek KDV Aquamarijn 16-08-21  Jaarlijks KDV-inspectierapport GGD 02-03-2023 Jaarlijks BSO-inspectierapport GGD 02-03-2023 Pedagogisch Werkplan ’20.docx versie 7-7-2021 Identiteitsdocument Florion Privacystatement Florion Passend Onderwijs Florion  Schoolgids 2022-2023

    Meer over {{data.teaser_title}}