Kinderdagverblijf (KDV) & Buitenschoolse Opvang (BSO)

Tarieven 2021 BSO en KDV

U kunt voor een actueel overzicht van de kosten voor KDV en BSO ook altijd terecht op de site van CKO KleurRijk.

kleurrijkkinderopvang.nl

Tussenschoolseopvang (TSO)
We organiseren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de kinderen tussen de middag tussenschoolse opvang (TSO). Tussen de lessen is hiervoor drie kwartier beschikbaar. Kinderen die aan de TSO deelnemen, eten eerst gedurende een kwartier onder begeleiding van de leerkracht samen met de andere kinderen in de klas (de kinderen krijgen hun eten van huis mee). Daarna spelen de kinderen een half uur op het plein onder begeleiding van medewerkers en een vaste, pedagogisch opgeleide vrijwilliger.

Ouders kunnen kiezen of hun kind al dan niet aan de TSO deelneemt. Een kind dat hieraan deelneemt, blijft de hele week tussen de middag op school. Het is niet mogelijk om voor een deel van de dagen Tussen schoolse Opvang af te nemen.

Voor deelname aan de tussenschoolse opvang betalen de ouders de volgende bedragen:

1e kind: € 85,– per jaar € 7,08 per maand
2e kind: € 80,– per jaar € 6,67 per maand
3e kind: € 75,– per jaar € 6,25 per maand
4e kind: € 70,– per jaar € 5,83 per maand
Voor het 5e kind hoeft niet betaald te worden.

De bedragen worden 3 keer per jaar gefactureerd door onze opvangorganisatie CKO KleurRijk:
In september worden de maanden september, oktober, november en december gefactureerd.
In januari worden de maanden januari, februari, maart en april gefactureerd.
In mei worden de maanden mei, juni, juli en augustus gefactureerd.

Wanneer een kind halverwege een schooljaar op school komt of van school afgaat betaalt u vanaf de eerste maand dat uw kind komt of tot en met de laatste maand dat uw kind op school zit. Dit zal altijd een volledig maandbedrag zijn.

Van de bijdragen van ouders voor de tussenschoolse opvang wordt een medewerker van CKO KleurrRijk ingehuurd en worden de vrijwilligers betaald. Jaarlijks wordt over de inkomsten en uitgaven van de tussenschoolse opvang verantwoording afgelegd aan de IKC-raad.

De coördinatie van de TSO ligt bij Gerard Alberts.