Dat betekent dat we de kinderen vertellen wie God is met verhalen uit de Bijbel, dat je gemaakt bent als geliefd kind van God de Schepper, dat je gered bent door het lijden en sterven van Jezus Christus en dat je vrij mag opgroeien en ontwikkelen in wie je bent als kind van God, gevoed door de onmisbare kracht van de Heilige Geest. We mogen hier in dit leven samen bouwen aan Gods Koninkrijk op aarde. Je mag als kind ontdekken wat jouw talent is, waar God jou voor gemaakt heeft, wat jij mag laten zien van Hem, wat jouw bijdrage is aan het bouwen van dat Koninkrijk. Je mag uitdelen van Gods liefde en ook anderen vertellen en voorleven wie Hij is en wat Hij wil betekenen in het leven van alle mensen.

Onze medewerkers werken vanuit die geloofsovertuiging en zijn meelevend lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap. Van onze ouders verwachten wij dat zij zich herkennen in onze identiteit en erkennen dat dit de basis vormt voor hoe we samenwerken in onderwijs, opvang & opvoeding. We gaan daarover graag met u in gesprek!

Een mooi voorbeeld van hoe wij onze visie en ons geloof met elkaar verbinden…

Elke vrijdagochtend ontmoeten we elkaar met alle kinderen in ons kindcentrum in de centrale hal van ons gebouw voor de weeksluiting. We staan stil bij verhalen uit de Bijbel en vieren op die momenten samen Gods grootheid door te zingen, te bidden, te spelen en stil te zijn. Deze vieringen worden voorbereid door de groepen zelf. Kinderen vertellen, bidden, zingen, dansen en spelen toneel op het podium rond het thema van de viering. Dit is een heel laagdrempelige en veilige manier om als kind te laten zien wie jij bent. Je laat jezelf letterlijk zien, met wat jij graag doet. En andere kinderen zien je, leren je kennen en genieten van wie jij bent. Het daagt andere kinderen weer uit, stimuleert ze om ook zichzelf te laten zien. Als je enthousiast bent en staat te springen, sta je als daar als één van de eersten, maar als je het nog niet zeker weet, graag eerst alles beschouwt, dan groei je daar langzamerhand als kind naartoe.

We gunnen elk kind een eigen tempo, een eigen temperament en een eigen podium. Want in wie jij bent, laat je iets zien van wie God is. Zo heeft Hij ons gemaakt. Zijn licht schijnt over ons (Jes. 60).

Ons onderwijs maakt deel uit van de scholen van Florion voor geloofwaardig onderwijs. 

Informatie Florion