IKC ouderraad
Lidewij Stevens 
E ikcraad.aquamarijn@florion.nl 

Anti-pestcoördinator 
Wietske Knegt 
E wietske.knegt@florion.nl 
T 06-14708800 

Intern vertrouwenspersonen 
Eline Toering 
E eline.toering@florion.nl
T 038-4527638 

Sonja Popping 
E sonja.popping@florion.nl 
T 06-46426937 

Maureen van Leussen 
E maureen.vanleussen@florion.nl 
T 038-4527638 

Externe vertrouwenspersonen
Mw. N. (Nicole) Wassink 
E nwassink@centraalnederland.nl 
T 06-10045584

Mw. J. (Jeanet) Drost 
E jdrost@centraalnederland.nl 
T 06-33141356

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E info@gcbo.nl
T 070-3861697

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl

Commissie van beroep
Commissie van beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
Voorzitter: Gea (G.) Bakker – Smit 
Secretaris: Albertheke (A.P.C.) Brand – Meedendorp
E gmr@florion.nl