IKC ouderraad
Lidewij Stevens 
E ikcraad.aquamarijn@florion.nl 

Anti-pestcoördinator 
Wietske Knegt 
E wietske.knegt@florion.nl 
T 06-14708800 

Intern vertrouwenspersonen 
Eline Toering 
E eline.toering@florion.nl
T 038-4527638 

Sonja Popping 
E sonja.popping@florion.nl 
T 06-46426937 

Externe vertrouwenspersonen
Mw. H. (Hennie) Nieuwenhuis-van de Kieft
E hnieuwenhuis@centraalnederland.nl 
T 06-10043132

Mw. J. (Jeanet) Crielaard 
E jcrielaard@centraalnederland.nl 
T 06-33141356

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs:
Postbus 394
3440 AJ Woerden
E info@gcbo.nl
T 070-3861697

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl

Commissie van beroep
Commissie van beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
E info@gcbo.nl
T 070-3861697

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
Secretaris: Anniek Kloppenburg
E gmr@florion.nl