We hebben in oktober 2015 samen met de kinderen, de ouders en als voltallig team opvang & onderwijs van Aquamarijn onze plannen voor de toekomst gemaakt. Dit meerjarenbeleidsplan #AQ2020 kent vier thema’s.

Deze vier thema’s zijn leidend bij alles wat we de komende jaren ondernemen. Ze vormen een samenhangend geheel en geven richting aan de ontwikkelingen in onderwijs en in opvang, en aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Deze vier thema’s vertellen het verhaal over wie wij zijn en wat wij willen bereiken.