Wij geloven dat God de mens zo gemaakt heeft dat het vermogen om te leren en te ontwikkelen in de mens zelf besloten ligt. Kinderen gaan uiteindelijk zelf lopen. Er zit geen knopje op, wij kunnen het er niet in gieten. We stimuleren kinderen dus om zelf een stap verder te zetten. We creëren een veilige en rijke omgeving waar kinderen gesteund en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Dat betekent voor ons ook dat we kinderen mede-verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. We geven ze inzicht in de doelen die ze kunnen bereiken en geven ze ruimte om te bepalen hoe ze die doelen willen bereiken. ‘Wat heb jij nodig om te leren?’

We willen kinderen laten ervaren dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces, door ze inzicht te geven in hun doelen en invloed te geven op de manier waarop ze die willen bereiken.

In de jongste groepen doen we dit door kinderen keuzes te bieden in wat ze wanneer willen doen en laten we zien wat ze kunnen leren en hoe (bijv. je eigen jas aantrekken). In de oudere groepen bespreken we de leerdoelen en werken we toe naar een portfolio waarin elk kind ook zijn of haar eigen leerproces evalueert. Het zicht krijgen op hoe je leert en ervaren dat je invloed hebt op je eigen leerproces is voor kinderen in de bovenbouw van de school zeer motiverend. We zien betrokken leerlingen die met focus werken aan hun einddoel en zelf initiatief nemen als ze daarbij hulp nodig hebben.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren in relatie, tot ons als leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de vorm van wandelende leerbronnen en ervaringsdeskundigen, maar ook in relatie met andere kinderen, door samenwerken en kinderen te leren elkaar te coachen. We geloven in de groeps-leer-kracht: de kracht van het leren in de groep.