‘Sta op en schitter
je licht is gekomen
over jou schijnt
de luister van de HEER’

 

Deze prachtige tekst uit Jesaja vormt de basis voor ons meerjarenbeleidsplan #AQ2020. Wij willen kinderen uitdagen, stimuleren en steunen om zich te ontwikkelen, te groeien en zichzelf te laten zien. Met wat je graag doet, met wat je lastig vindt, met waar je talent voor hebt, met wat je te geven hebt. Omdat wie jij bent, iets laat zien van wie God is. We dragen zijn luister, zijn licht schijnt over ons. En dat mogen wij laten zien, aan de mensen om ons heen.

God heeft jou gemaakt, jij mag er zijn en je mag groeien in wie je bent, als kind van God, in deze wereld.

We vinden het belangrijk dat kinderen de basisvaardigheden goed ontwikkelen. Dat betekent dat we meer dan goed onderwijs bieden op de basisvakken, zoals lezen & rekenen. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling, analyseren de resultaten en ontwerpen op basis daarvan aanbod wat past bij dit kind in deze groep.

Daarnaast willen we kinderen stimuleren hun eigenheid te ontdekken, dat wat hen uniek maakt, dat wat ze graag doen. We gaan uit van mogelijkheden, niet van tekorten. We willen hierbij de Talentenarchipel gebruiken als instrument om kinderen te helpen hun talenten te ontdekken.

De Talentenarchipel is een denkbeeldig eiland waar kinderen op elk eiland een ander soort talent kunnen ontdekken. Kinderen kiezen zelf een eiland of worden gestimuleerd om op dat eiland te ontdekken wat daar te doen is en of dat iets voor hen is. Zowel binnen de opvang als in de school experimenteren we en ontwikkelen we op dit moment onze manier van werken met De Talentenarchipel.