In ons kindcentrum werken we als pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsondersteuners en leidinggevende samen aan een integraal aanbod voor onderwijs & opvang, gevoed vanuit de Bijbel en gestimuleerd vanuit onze organisaties Florion voor geloofwaardig onderwijs en CKO KleurRijk voor kleinschalige, christelijke kinderopvang.

We delen onze visie op leren en ontwikkelen en werken als hecht team samen aan een goed pedagogisch klimaat. Kinderen herkennen de persoonlijke aanpak, de open houding, de duidelijkheid, de regelmaat en de structuur op alle plekken in ons gebouw en daarbuiten.