Identiteit
Veelkleurigheid van Gods schepping
Wij geloven dat heel de schepping, met haar diversiteit en veelkleurigheid, een afspiegeling is van Gods grootheid. Zo schiep Hij ieder mens anders, elk met zijn of haar eigen talenten. Die veelkleurigheid mag zichtbaar aanwezig zijn voor de wereld om ons heen. We hoeven niet op elkaar te lijken of hetzelfde te kunnen. Sterker nog: we hebben elkaar juist nodig vanwege die verschillen. Hoe divers we ook zijn, samen vormen we een geheel: veelstemmig, veelkleurig, veelbelovend én in verbinding.

Belofte
Waardevolle bijdrage
We beloven dat we elk kind – en ook onze medewerkers – erkenning en ruimte geven om zich te ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar het talent dat we van God gekregen hebben. Als kinderen groeien, bloeien – en dus schitteren – , leveren ze een waardevolle bijdrage aan deze wereld. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Kinderen vormen een uniek onderdeel van Gods schepping. Omdat we geloven in een grote veelzijdige God, geloven we ook in elk kind. Zodat zij van zichzelf leren houden en van anderen. Op deze manier ontstaat er een prachtig geheel waarin kinderen maximaal verschillen in optimale samenhang.

Kernwaarden
Eigenheid, ontwikkelen en verbinden

Eigenheid
Je mag er zijn, je bent goed zoals je bent. We stimuleren en motiveren je om jezelf te zijn, tot jezelf te komen en jezelf aan anderen te verbinden. Dan durf je de stap te zetten naar ontwikkeling en leer je kijken naar jezelf zoals God naar jou kijkt.

Ontwikkelen
Om jezelf te kunnen zijn, moet je blijven ontwikkelen. Je maakt je unieke betekenis pas waar wanneer je steeds je talenten zoekt en inzet. Samen komen we zo elke dag een stapje dichterbij Gods bestemming.

Verbinden
Om te kunnen ontplooien, heb je de ander nodig. Daarom verwachten we van jou, en daarmee ook van onszelf, dat je verbinding zoekt met mensen om je heen. Samen met God gaan we op ontdekkingstocht, zodat je wordt wie je bent: waardevol voor jezelf en van betekenis voor de ander.

Speerpunten
Talent, leren, samen en open
De identiteit, belofte en kernwaarden laten zien vanuit welke passie we werken en waarom we doen wat we doen. Dit brengt ons tot de volgende speerpunten:

Talent – Op Aquamarijn ontdekt en ontwikkelt ieder zijn talenten.
Leren – Op Aquamarijn geven wij de ruimte om je eigen leerweg te ontwerpen.
Samen – Op Aquamarijn ontwikkelen we ons in verbinding met anderen door optimale samenwerking.
Open – Op Aquamarijn zijn wij naar buiten gericht, omdat iedereen van waarde is in deze wereld.

Gods veelkleurigheid mag zichtbaar zijn: op Aquamarijn, in ieder kind én daarbuiten: sta op en schitter!