Wanneer jullie verlof willen aanvragen voor jullie kind kunnen jullie hiervoor het onderstaande formulier invullen. Deze wordt direct verzonden naar onze administratie. Verlof wordt verleend door Pieter Lassche. Voor vragen kunt u zich richten tot hem. 

Als het verlof verleend wordt, dienen jullie zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van jullie kind(eren). 

Er zijn door de overheid regels opgesteld ten aanzien van verlof buiten de vrije dagen en vakanties om. Deze regels zijn te vinden in het volgende document: 

Regels voor extra verlof 

Graag het extra verlof tijdig aanvragen, minimaal 4 weken van tevoren.